Life Coaching

LIFE COACHING

Life Coaching jest interaktywnym proces rozwoju, mającym na celu polepszenie lub zbudowanie satysfakcjonującej jakości życia w wymiarach: osobistym, zawodowym, zdrowotnym. Pomaga zwiększyć własną efektywność w realizacji celów, ale przede wszystkim dzięki odpowiednim metodom pozwala zwiększyć samoświadomość w procesie samorozwoju i osiągnąć harmonie w różnych wymiarach życia.

poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.